Mijn aanpak

In de gesprekken zoom ik in op jouw vraag en het resultaat dat je wil bereiken. We bepalen een duidelijk start- en eindpunt van het coachingstraject. Ik help je te onderzoeken wat je op dit moment belemmert in het behalen van je doel op je werk en privé en wat je nodig hebt om weer in je kracht te komen. Het gaat dan vaak over het ontdekken, herkennen en opruimen van oude patronen en overtuigingen die op dit moment voor een blokkade zorgen. 

Zonder oordeel luister ik, ook tussen de regels door. Ik kijk naar je lichaamshouding en let op je stemgebruik, want dit zegt soms meer dan woorden. Ik weet het overzicht goed te behouden, verbanden te leggen, en ik geef duidelijke feedback zonder de verbinding te verliezen. Als coach geef ik je geen advies maar stel ik vragen en houd je een spiegel voor zodat je op de antwoorden komt die vaak al in je zitten.

Mijn aanpak wordt beschreven als laagdrempelig, doortastend, open en objectief. Ik ben gericht op verbinding en resultaat en weet diepgang te creëren.

 

Start en tarief

We maken persoonlijk of telefonisch kennis en bepalen daarna of we gaan samenwerken. Daarna volgt de intake waarin we de coachvraag formuleren. Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een intakeverslag op met een duidelijke coachvraag. Dit is het eerste coachgesprek. De coachtrajecten bestaan meestal uit 5-8 gesprekken. Mijn tarief voor particulieren is € 135,- excl. BTW per sessie. Zakelijk is het tarief € 150,- excl. BTW per sessie.

 

Methodieken

Binnen mijn begeleiding gebruik ik reguliere coachmethodieken en werk ik onder andere met:

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Het is ontstaan naar aanleiding van een studie naar succesvol gedrag, met name op het gebied van succesvol leren communiceren. NLP heeft alles te maken met het denken, voelen en handelen (gedrag) van mensen.

Systemisch werk

Ieder mens, ieder team, is onderdeel van een groter geheel; ‘een systeem’. Een aantal van de problemen waar mensen tegenaan lopen, zijn eigenlijk niet van henzelf maar van het systeem. Je merkt dit doordat een probleem zich telkens- in een net iets andere vorm- herhaalt. Of je instinct vertelt je dat het eigenlijk om iets anders gaat. Tijdens de coaching breng ik je naar die onderstroom waardoor je invloed krijgt op de belemmering en beweging kunt creëren. 

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan de verschillende delen van onze persoonlijkheid: onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Vaak identificeren we ons met één of meerdere deelpersoonlijkheden, waarmee we hebben leren leven, onze zogenaamde “primary selves”, terwijl andere delen van ons tevergeefs hun stem proberen te laten horen. In de coaching onderzoeken wij door welke stem jij je laat leiden en wat de effecten hiervan zijn op jou.

RET

De Rationeel Emotieve Therapie gaat ervan uit dat het niet omstandigheden en situaties zijn die mensen in de problemen brengen, maar de wijze waarop wij ze interpreteren. Onze houding ten opzichte van de situatie bepaalt hoe we ons voelen en gedragen. Door belemmeringen of negatieve oordelen in onze gedachten op te sporen en deze te vervangen door rationele gedachten, is het mogelijk om een meer realistische kijk op onszelf en onze omgeving te krijgen. 

Projectiemechanisme

Van projectie is sprake wanneer je eigenschappen of emoties van jezelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze aan iets of iemand anders toe te schrijven. Projectie gebeurt vaak onbewust. Het is een afweermechanisme tegen negatieve emoties. Als er sprake is van projectie, maak ik je daarvan bewust zodat je ruimte krijgt om te onderzoeken wat daar achter zit.

Sofia Karlsson

Coaching & Consulting

Mail: mail@sofiakarlsson.nl

Telefoonnummer: 06-417 80 758 

KvK: 74660152